Διαμέρισμα στο Κολωνάκι

Τόπος: Κολωνάκι
Ιδιοκτήτης: Ζέφυρος Ε.Π.Ε.
Κόστος: 1.039.909 €
Διάρκεια: 10 Μήνες
Ανάθεση: 01/08/2006

Το έργο αφορά πλήρη ανακαίνιση διαμερίσματος 310 m². Έγινε αναδιάρθρωση χώρων, εγκατάσταση πατωμάτων και οροφών και αντικατάσταση πορτοπαραθύρων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.