Κατασκευή bistrot στο Metropolitan, Αθήνα

Τόπος: Αθήνα
Ιδιοκτήτης: Ξενοδοχεία Χανδρής Α.Ε.
Κόστος: 169.000 €
Διάρκεια: 4 Μήνες
Ανάθεση: 23/07/2011

Το έργο αναφέρεται στην μετατροπή χώρου σε Bistrot στο ισόγειο του Ξενοδοχείου Metropolitan στην Αθήνα, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που απαιτούνταν.