Πρεσβεία Αιγύπτου, Αθήνα

Τόπος: Αθήνα
Ιδιοκτήτης: Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου
Κόστος: 94.261 €
Διάρκεια: 2 Μήνες
Ανάθεση: 22/04/2016

Το έργο αφορά την αποξήλωση των παλαιών και κατασκευή νέων δικτύων νερού και αεραγωγών του συστήματος κλιματισμού του κτιρίου της Πρεσβείας, χωρίς να παρεμποδισθεί η λειτουργία της. Τα νέα δίκτυα νερού κατασκευάστηκαν από ειδικό σύστημα σωληνώσεων πολυπροπυλενίου για κλιματισμό, με αντιδιαβρωτική προστασία. Περιλαμβάνουν διαχωρισμό σε πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο, εγκατάσταση συλλέκτη και κυκλοφορητών με inverter, καθώς και νέων δίοδων και ρυθμιστικών βανών για την επαρκή τροφοδοσία με νερό όλων των μονάδων fan-coil του κτιρίου.