Οικία στο Κολωνάκι

Τόπος:Κολωνάκι
Ιδιοκτήτης: Ιδιώτης
Κόστος: 1.550.000 €
Διάρκεια: 15 Μήνες
Ανάθεση: 20/05/2010

Το έργο αναφέρεται σε αποκατάσταση και ανακαίνιση πολυτελούς κατοικίας, συμπεριλαμβανομένων πατωμάτων, οροφών, μεσοτοιχίων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Οι παλιοί πέτρινοι τοίχοι ενισχύθηκαν με υαλόπλεγμα και τσιμεντοενέσεις.