Λεωφόρος Θηβών – Ανάπλαση με στοιχεία βιοκλιματικού χαρακτήρα

Τόπος: Αιγάλεω
Ιδιοκτήτης: Περιφέρεια Αττικής
Κόστος: 5.100.000 €
Διάρκεια: 20/05/2013
Ανάθεση: 16 Μήνες

Το έργο αφορά την ανάπλαση της Λεωφόρου Θηβών σε μήκος 3 χλμ. περίπου, από την Οδό Πέτρου Ράλλη έως τη Λεωφόρο Αθηνών. Στα πεζοδρόμια θα γίνει αντικατάσταση των κράσπεδων και τοποθέτηση πλακών από ψυχρά υλικά με φωτοκαταλυτικές ιδιότητες, με σκοπό τη μείωση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και των ατμοσφαιρικών ρύπων. Ακόμα, θα αντικατασταθούν 194 φωτιστικά με νέα, χαμηλής κατανάλωσης, με λυχνίες LED, θα φυτευθούν νέα δέντρα και θάμνοι και θα δημιουργηθούν οδεύσεις για άτομα μειωμένης ορατότητας και ράμπες για άτομα μειωμένης κινητικότητας. Τέλος, θα ανακατασκευασθεί πλήρως το οδόστρωμα σε 4 σημεία, με άσφαλτο με προσμίξεις με φωτοκαταλυτικές ιδιότητες.