Κτίριο γραφείων ΕΘΝΟΚΑΤ Α.Ε., Γέρακας

Τόπος: Γέρακας
Ιδιοκτήτης: ΕΘΝΟΚΑΤ Α.Ε.
Κόστος: 1.200.000 €
Ανάθεση: 2009

Το έργο αφορά κατασκευή του κτιρίου που στεγάζει τα γραφεία της εταιρείας μας. Αποτελείται από 3 ορόφους και υπόγειο, συνολικής στεγασμένης επιφάνειας 500 m². Η οροφή έχει κυρτό σχήμα και είναι καλυμμένη με φύλλα χαλκού.