Κατοικίες στη Μύκονο

Τόπος: Μύκονος
Ιδιοκτήτης: Ιδιώτης
Ανάθεση: 2012

Το έργο αναφέρεται στην παροχή υπηρεσίας ως σύμβουλοι στη διαχείριση του κτιριακού και οικονομικού σχεδιασμού κατά την διάρκεια του έργου, καθώς και στις επιμετρήσεις και παραγγελίες υλικών.