Κατασκευή Πολυχώρου στα Αστέρια Γλυφάδας

Τόπος: Γλυφάδα, Αττική 

Κατασκευή πολυχώρου και συγκροτήματος εστιατορίων, που αποτελεί μέρος του εκσυγχρονισμού του τουριστικού συγκροτήματος «Αστέρια Γλυφάδας». Το συγκρότημα αποτελείται από πέντε κλειστά κτίσματα και δύο προστεγάσματα, με εσωτερικές αυλές διαμορφωμένες στο σώμα του κτιρίου, συνολικής επιφάνειας 1.450 m2.