Κατασκευή νέας ξενοδοχειακής μονάδας στο Βόλο

Τόπος: Βόλος, Μαγνησία

Ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας με 2 υπόγεια και κολυμβητική δεξαμενή δυναμικότητας 55 δωματίων.