Εργοστάσιο BSH, Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Τόπος: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ιδιοκτήτης: BSH Πίτσος
Κόστος: 567.850 €
Διάρκεια: 2 Μήνες
Ανάθεση: 21/09/2006

Το έργο περιλαμβάνει αφαίρεση της παλιάς οροφής από αμίαντο, 4.000 m² και αντικατάστασή της από νέα, αποτελούμενη από πανέλα πολυουρεθάνης. Οι εργασίες έλαβαν μέρος ενώ το εργοστάσιο βρισκόταν σε λειτουργία. Για τη ασφάλεια των εργαζομένων κατασκευάστηκε προσωρινή οροφή. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ομάδα ειδικών με τα κατάλληλα όργανα διασφάλιζαν ότι η περιεκτικότητα του αέρα σε ίνες αμιάντου δεν ξεπερνούσαν τα επιτρεπτά όρια.