Ενίσχυση και ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου στην Καλαμάτα

Τόπος: Καλαμάτα

Ενίσχυση και ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου, με προσθήκη υπογείου, για χρήση ξενοδοχείου κλασικού τύπου δυναμικότητας 24 δωματίων.