Γραφεία Εταιρείας DENCO Α.Ε., Μαρούσι

Τόπος: Μαρούσι
Ιδιοκτήτης: Ιδιώτης
Κόστος: 200.000 €
Ανάθεση: 2006

Το έργο αναφέρεται σε ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων των γραφείων της εταιρείας DENCO, καθώς και σε αναβάθμιση των κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.