Ανακατασκευή 95 Bungalows στα Αστέρια Γλυφάδας

Τόπος: Γλυφάδα, Αττικής

Πλήρης ανακατασκευή των παλαιών Bungalows στα Αστέρια Γλυφάδας. Ο φορέας της κατασκευής είναι ξύλινος αντιγράφοντας τα παλιά Bungalows. Κάθε ένα από αυτά έχει κολυμβητική δεξαμενή και τζάκι.