Ανακατασκευή ξενοδοχείου ESPERIA, στην Αθήνα

Τόπος: Αθήνα

Εργασίες ανακατασκευής, εσωτερικών διαρρυθμίσεων, τροποποίησης όψεων και εκτέλεσης όλων των απαιτούμενων εργασιών για την μετατροπή του ξενοδοχείου ESPERIA, σε μονάδα πέντε αστέρων, δυναμικότητας 214 δωματίων.