Αίνος, Αργοστόλι Κεφαλονιάς

Τόπος: Αργοστόλι Κεφαλονιάς
Ιδιοκτήτης: Αίνος Α.Ε.
Κόστος: 1.200.000€
Διάρκεια: 4 Μήνες
Ανάθεση: Ιανουάριος 2017

Ριζική ανακαίνιση υπάρχοντος ξενοδοχείου δυναμικότητας 35 δωματίων . Αφαίρεση επιχρισμάτων και ενίσχυση του κελύφους του κτιρίου που ήταν κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα λόγω της σεισμικότητας της περιοχής.